ตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

ตรานักเขียนหน้าใหม่

Level 1:
  • Points for "Publishing Content" x 10
25
ตรานักเขียนหน้าใหม่

ตรานักเขียนมุ่งมั่น

Level 1:
  • Gained 2,600 for "Post View (WP-PostViews)"
10
ตรานักเขียนมุ่งมั่น

นักเขียนผู้โด่งดัง

Level 1:
  • Gained 50,000 for "Post View (WP-PostViews)"
2
นักเขียนผู้โด่งดัง