Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง
1. สาระสำคัญโดยสังเขปไม่เกิน 5 บรรทัด
เดิมมีชื่อเรียกว่า เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิถา แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเปลี่ยนเป็น “ไตรภูมิพระร่วง” ที่มีความหมายว่า เรื่องราวของโลกทั้งสาม ได้แก่ 1. กามภูมิ 2.รูปภูมิ 3.อรูปภูมิ และแบ่งทวีปที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็น 4 ทวีป คือ ชมพูทวีป บุรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีปโดยมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง ซึ่งแต่งโดย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) จุดประสงค์ในการแต่งคือเพื่อเทศนามารดาและเพื่อสอนประชาชนให้เห็นคุณโทษของโลกทั้ง 3 ที่ไม่มีความแน่นอน ลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบร้อยแก้ว มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์

  1. เรื่องไตรภูมิพระร่วงสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญใดจงยกตัวอย่างและอธิบายความสอดคล้อง
    เหตุการณ์การประสูติของพระพุทธเจ้า เนื่องจากไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ เป็นเรื่องเป็นราวที่เกี่ยวกับการกำเนิดของมนุษย์และเหตุการณ์การประสูติของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุการณ์การกำเนิดบุตรที่สำคัญและผู้คนพูดถึงกันทั่วโลก และพระพุทธเจ้ายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชมพูทวีปซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของทวีปที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วงอีกด้วย

  2. เรื่องไตรภูมิพระร่วงมีคุณค่าต่อสภาพสังคมปัจจุบันอย่างไรจงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
    ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ทำให้เห็นถึงคุณค่าที่หลากหลายซึ่งคุณค่าที่มีต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีดังนี้

– ด้านศาสนา เป็นหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นแก่นแท้ของชีวิต และการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์อยู่เสมอ- ด้านวิทยาศาสตร์ มีการอธิบายการเกิดของมนุษย์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทางวิทยาศาสตร์ เช่น กลละ หมายถึง เซลล์ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการพูดถึงวิวัฒนาการของทารกในท้องแม่อยู่- ด้านจริยธรรม มีการกำหนดกรอบแห่งการประพฤติหรือกฎหมาย เพื่อให้สังคมสงบสุข

  1. เรื่องไตรภูมิพระร่วงเหมาะสมหรือไม่เหมาสมกับนักเรียนเพราะเหตุใดจงอธิบายไม่ต่ำกว่า 7 บรรทัด
    เรื่องไตรภูมิพระร่วง มีความเหมาะสมเพราะ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเพศหญิงที่มีการตั้งครรภ์ แล้วดิฉันก็เป็นผู้หญิง ทำให้เรื่องไตรภูมิพระร่วง มีความเหมาะสมกับดิฉัน ซึ่งเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ  กล่าวถึงกล่าวถึงกำเนิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดจากครรภ์มารดา  โดยอธิบายว่าเมื่อแรกปฏิสนธินั้นมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์มารดาจะมีขนาดเท่ากลละ หลังจากนั้น ทุก ๆ ๗ วัน ทารกจึงจะมีพัฒนาการ ใน ๗ วันแรก ทารกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นก้อนเหมือนไข่ไก่  จากนั้นจะเกิดเบญจสาขาหูดคือ มีมือ ๒ อัน เท้า ๒ อัน และหัวอีก ๑ หัว  ต่อมาจึงมีขนและเล็บ ซึ่งเป็นจำนวนครบ ๓๒ ทารกจะนั่งยอง ๆ กำมือทั้งสอง  งอคออยู่ตรงหัวเข่าในครรภ์มารดา ประมาณ ๗-๑๑ เดือน จึงจะคลอดออกมา และยังบอกถึงความผิดปกติของการคลอดบุตรถ้าหากคลอดเร็วเกินกว่ากำหนดก็จะทำให้บุตรในท้องนั้นเสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คนเป็นผู้หญิงควรเรียนรู้เผื่อที่ทำการดูแลร่างกายและเลือกรับประทานอาหารอย่างดี
การดู 10 views

ผลงานล่าสุดจากผู้เขียน

ติดตาม
แจ้งเตือนจาก
0 ความคิดเห็นส์
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นท์ทั้งหมด

บทความมาแรง

ติดการค้นหาบน Google

- Ads -

บทความใหม่แนะนำ

อ้ายมีบ่อ้าย?@!