Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

ข่าว

55555555

jghhhjjtyj

วันตรุษจีน มีที่มาอย่างไร

"ตรุษจีน" นั้นจริงๆแล้วคือวันหยุดตามประเพณีของจีนที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศจีน และที่ประเทศจีนนั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึงของวันตรุษจีนนั้นก็คือ"เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ" ที่เป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน และยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวอีกด้วย          เทศกาลตรุษจีนนั้นได้ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์โจว (1046-256 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และหลังจากนั้นชาวจีนก็เริ่มที่จะสักการะเทพเจ้าและบรรพบุรุษ ขอพรฟ้าดินเพื่อให้มีกิน มีใช้ไปตลอดทั้งปี ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนจะตรงตามปฏิทินจันทรคติจีน ในวันที่ 1 เดือน 1 นั่นเอง          ทุกคนจะสงเกตุได้ว่าในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะมีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีหลายครัวเรือนนั้นออกมาซื้อของไหว้เจ้า หรือไม่ว่าจะเป็นการทำบุญและการใช้จ่ายเพื่อการกุศล และในครอบครัวผู้สูงอายุนั้นก็จะมีการใช้จ่ายมากกว่าครอบครัวอื่นๆ คนไทยเชื้อสายจีน จะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วันด้วยกัน ได้แก่ วันจ่าย...

Christmas

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย ประวัติการพระเยซูเจ้า ในอดีตจักรพรรดิออกัสตัส รับสั่งให้ราษฎรทุกคน ในอาณาจักรโรมัน ไปลงทะเบียนสำมะโนประชากร โยเซฟและมารีย์ ซึ่งมีครรภ์แก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม อันเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประสูติ พอดีถึงกำหนดที่มารีย์จะคลอดบุตร เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี เธอเอาผ้าพันกายพระกุมารแล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากตามโรงแรมไม่มีที่พักเลย คืนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้า ปรากฎแก่พวกเลี้ยงแกะ...
- Advertisement -

โรคทางจิต-โรงย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ําคิดย้ำทำ เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมี ความคิดซ้ําๆ จนทําให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิด ด้วยการทําพฤติกรรมซ้ําๆ เพื่อลดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถหยุดความคิดและการกระทําดังกล่าวได้ โรคย้ำคิดย้ำทำเกิดได้จากพันธุกรรม ความผิดปกติทางสมอง ระบบประสาท ปัญหาชีวิต หรือเจอเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็ก อาการเด่นคือย้ำคิด และ ย้ำทำ อาการย้ำคิดคือคิดวนเวียนซ้ำๆ ไร้เหตุผล หยุดคิดไม่ได้ จนไม่สบายใจ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อยหรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น ลืมปิดแก๊ส ลืมล็อคประตู มือสกปรก ส่วนอาการย้ำทำคือทำอะไรซ้ำๆ...

โรคทางจิตเวช-โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ําคิดย้ำทำ เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมี ความคิดซ้ําๆ จนทําให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิด ด้วยการทําพฤติกรรมซ้ําๆ เพื่อลดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถหยุดความคิดและการกระทําดังกล่าวได้ โรคย้ำคิดย้ำทำเกิดได้จากพันธุกรรม ความผิดปกติทางสมอง ระบบประสาท ปัญหาชีวิต หรือเจอเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็ก อาการเด่นคือย้ำคิด และ ย้ำทำ อาการย้ำคิดคือคิดวนเวียนซ้ำๆ ไร้เหตุผล หยุดคิดไม่ได้ จนไม่สบายใจ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อยหรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น ลืมปิดแก๊ส ลืมล็อคประตู มือสกปรก ส่วนอาการย้ำทำคือทำอะไรซ้ำๆ...

ฟังก์ชันในอนาคต

อ้ายมีบ่อ้าย?@!