ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ intermusicult.com

มีผลใช้งานในเว็บไซต์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ปี ค.ศ. 2023

  1. เว็บไซต์ intermusicult.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำที่เกิดจากผู้ใช้ (User) ตัวอย่างเช่น การอัพโหลดข้อมูลมัลติมีเดียลงบนเว็บไซต์ หรือการเขียนบทความใดๆ ของผู้ใช้ก็ตาม ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจส่งข้อมูลทุกประเภทเข้าสู่เว็บไซต์ intermusicult.com
  2. เว็บไซต์ intermusicult.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้ (User) ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. เว็บไซต์ intermusicult.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือ Ban บัญชีผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งาน (User) มีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวง สแปมข้อมูล การพูดจาที่มุ่งหรือสร้างผลร้ายให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม การให้ข้อมูลเท็จ การขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาติ หรือตามที่ทีมงานเห็นสมควรโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทย
  5. การร้องเรียน/การสนับสนุนและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลแล้วเท่านั้น

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายและข้อตกลงเหล่านี้โดยอัตโนมัติ