Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

การปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวันจะเสริมสร้าง ลักษณะนิสัยและความเป็ น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จ าเป็ นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป

ส2 : สะดวก คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกปลอดภัยและคงไว้

ส3 : สะอาด คือการทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่และใช้เป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาไปด้วย

ส4 :สุขลักษณะ คือการรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก โดยกำหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติ ให้ดีขึ้นและรักษาให้ดี

ส5 : สร้างนิสัย คือการสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมทั้ง อบรมให้พนักงานรู้จักค้นคว้า และปรับปรุงสถานที่ทำงาน

การดู 2 views

ผลงานล่าสุดจากผู้เขียน

ติดตาม
แจ้งเตือนจาก
0 ความคิดเห็นส์
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นท์ทั้งหมด

บทความมาแรง

ติดการค้นหาบน Google

- Ads -

บทความใหม่แนะนำ

อ้ายมีบ่อ้าย?@!